Welkom bij Kleurrijk, Praktijk voor Remedial Teaching Gorinchem


RT Praktijk Kleurrijk, gevestigd in Gorinchem-Oost, richt zich op de begeleiding van leerlingen van de basisschool met een leerprobleem of leerstoornis. Met individuele begeleiding op maat worden kinderen geholpen met hun probleem. Naast het didactische gedeelte is er ook aandacht voor het ontwikkelen van het zelfvertrouwen van het kind.
Ook kan de praktijk kinderen met een Leerling Gebonden Financiering (ook wel rugzakje genoemd) op school begeleiden.

De begeleiding richt zich op:

  • Dyslexie
  • Begrijpend lezen
  • Lezen
  • Zaakvakken
  • Dyscalculie
  • Cito-training
  • Rekenen
  • Schrijven en motoriek
  • Spelling
  • Concentratie -en werkhoudingproblemen

 

 

 

 

 

RT Praktijk Kleurrijk kan ook remedial teaching of huiswerkbegeleiding geven aan leerlingen in het voortgezet onderwijs.


De Remedial Teaching wordt gegeven door Esther van der Steen; gediplomeerd Remedial Teacher en Dyslexiespecialist. Esther is lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching). Voor meer informatie zie: www.lbrt.nl


Kleurrijke tweets